Leerdoelen

Met Studira oefent jouw kind met rekenen en taal binnen door jou gestelde leerdoelen. Binnen elk vak bieden we meerdere onderwerpen aan.

Hieronder vind je alle onderwerpen die geoefend kunnen worden op Studira.

Image

Rekenen

Binnen het vak rekenen komen vele categorie├źn en onderwerpen voorbij:


Getallen – Breuken:
Breuken mix, Breuken getallenlijn, Breuken vergelijken, Breuken vereenvoudigen, Breuken gelijknamig maken, Breuken en kommagetallen

Getallen – Cijferen:
Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen

Getallen – Geld:
Geld aftrekken, Geld vermenigvuldigen, Geld delen, Geld, Geld optellen

Getallen – Getallen basis:
Cijferdictee, Hele getallen , Getallenlijn, Verder tellen en terugtellen, Romeinse cijfers

Getallen – Rekenen met breuken:
Rekenen met breuken mix, Breuken optellen, Breuken aftrekken, Breuken vermenigvuldigen, Breuken delen

Getallen – Rekenen met de rekenmachine:
Rekenen met de rekenmachine

Getallen – Schatten:
Schatten mix, Afronden, Optellen en aftrekken, Vermenigvuldigen en delen

Hoofdrekenen – Automatiseren:
Automatiseren mix, Splitsen, Optellen, Aftrekken

Hoofdrekenen – Kommagetallen:
Kommagetallen mix, Kommagetallen optellen en aftrekken, Kommagetallen vermenigvuldigen, Kommagetallen delen, Kommagetallen mix, Kommagetallen optellen, Kommagetallen aftrekken

Hoofdrekenen – Optellen en aftrekken:
Optellen en aftrekken mix, Aftrekken, Optellen

Hoofdrekenen – Tafels:
Tafels 1 tot 5 en 10, Tafels van 6, 7, 8, 9, Tafels mix, Deeltafels, Tafels van 11, 12, 15

Hoofdrekenen – Vermenigvuldigen en delen:
Vermenigvuldigen, Delen, Vermenigvuldigen en delen mix

Meten en maten – Klokkijken en kalender:
Kalender, Klokkijken mix, Digitale klok, Analoge klok

Meten en maten – Meten, gewichten, inhoud:
Meten mix, Inhoud, Lengte, omtrek en oppervlakte, Referentiematen

Meten en maten – Metriek stelsel:
Metriek stelsel mix, Lengtematen omrekenen, Gewicht omrekenen, Oppervlakte omrekenen, Inhoud omrekenen

Meten en maten – Ruimtelijk rekenen:
Plattegrond en standpunt, Vormen en figuren, Spiegelbeeld

Redactiesommen – Redactiesommen basis:
Welke som hoort bij het verhaal?, Stappenplan redactiesommen, Rekenwoordenschat

Redactiesommen – Redactiesommen eindtoets:
Redactiesommen met getallen, Redactiesommen met meten en meetkunde, Redactiesommen met verhoudingen, Redactiesommen met verbanden

Redactiesommen – Redactiesommen oefenen:
Redactiesommen mix, Redactiesommen over breuken, Redactiesommen over temperatuur, Redactiesommen over procenten, Redactiesommen over grote getallen

Verhoudingen en verbanden – Grafieken, tabellen en diagrammen: Grafieken, tabellen, diagrammen mix

Verhoudingen en verbanden – Procenten en breuken:
Korting, Berekenen van het deel, Verhoudingen en verbanden mix, Rekenen met procenten, Breuken en procenten, Rekenen met breuken

Verhoudingen en verbanden – Verhoudingstabel:
Afstand, tijd, snelheid, Basis, Procenten, Wat is de schaal?, Prijzen omrekenen

Taal

Binnen het vak Taal kun je hieronder de onderwerpen vinden die we behandelen:
Begrijpend lezen – Begrijpend lezen basis:
Tekstsoorten herkennen, Basisbegrippen, Tekstdoelen herkennen, Woordenschat

Begrijpend lezen – Begrijpend lezen eindtoets:
Interpreteren, Samenvatten, Opzoeken
Begrijpend lezen – Begrijpend lezen oefenen:
Woordenschat, Betogende teksten, Fictieve teksten, Amuserende teksten, Instructies, Informatieve teksten, Oproepen

Spelling en grammatica – Grammatica:
Trappen van vergelijking, Voegwoorden, Zinsbouw, Rijmen, Zinsontleding, Voor en over voorzetsels, Afkortingen, Hoofdletters en leestekens, Afbreekregels, Zinsontleding, Klemtoon, Woordsoorten, Directe en indirecte rede

Spelling en grammatica – Spelling:
Spelfouten herkennen, Spelling mix, Dictee, Werkwoorden, Niet-werkwoorden

Woordenschat – Betekenis van het woord:
Letterlijk of figuurlijk, Woorden in een zin, Spreekwoorden en gezegdes, Passend taalgebruik

Woordenschat – Context van het woord:
Context van het woord – mix, Synoniemen en tegenstellingen, Woorden in de goede volgorde, Vul het rijtje woorden aan

Eindtoets

Binnen het vak Eindtoets kun je hieronder de onderwerpen vinden die we behandelen:


Cito – Lezen:
Interpreteren, Woordenschat, Begrijpend lezen, Samenvatten, Opzoeken

Cito – Rekenen:
Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde, Verbanden

Cito – Schrijven:
Schrijffouten verbeteren

Cito – Taalverzorging:
Spelling niet-werkwoorden, Spelling werkwoorden, Interpunctie

IEP – Lezen:
Interpreteren, evalueren en samenvatten, Techniek & woordenschat, Opzoeken, Begrijpend lezen

IEP – Rekenen:
Meten & meetkunde, Verbanden, Getallen, Verhoudingen

IEP – Taalverzorging:
Werkwoordspelling, Niet-werkwoordspelling, Hoofdletters en leestekens

Start met doelgericht oefenen

Tafels
Redactiesommen
Automatiseren
Breuken